תקנון האתר

ברוכים הבאים לאתר  של קרן נדל"ן בע"מ (להלן : "החברה") בכתובת kerenadlan.com  (להלן: "האתר").

 1. הסכמה :
 • בבקשה קרא/י את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות, והימנע/י משימוש באתר במידה ואינך מסכים/מה להם.
 • קריאת תכני האתר וכן כל שימוש שתעשה/י באתר מהווה הסכמתך המלאה לתקנון שלהלן ולמדינות הפרטיות של החברה, המהווה חלק בלתי נפרד מהתקנון.
 • לידיעתך, התקנון ומדיניות הפרטיות חלים בין אם הינך גולש/ת לאתר החברה, לדף הפייסבוק שלה, בין אם באמצעות מחשבך ובין אם באמצעות אפליקציה ו/או בטלפון הנייד האישי וכיו"ב.

 1. בעלות וזכויות יוצרים:
 • כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים בחומרים ובתכנים המופיעים באתר זה (כגון: יצירות, טקסט, גרפיקה, סמלים, תמונות, סרטונים, מכתבים, מאמרים, ניירות עמדה וכיו"ב, להלן – "התכנים") הינן בבעלות החברה ו/או בבעלות צדדים שלישיים אחרים אשר העניקו לחברה רשות לעשות שימוש בהם.
 • השימוש באתר ו/או בתכנים נועד אך ורק לשימוש אישי ופרטי של המשתמש וחל איסור מוחלט לעשות בהם שימוש אחר כלשהו, לרבות כל שימוש מסחרי ו/או ציבורי כלשהו.
 • אין להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לשכפל, לפרסם, לצלם, לערוך, להעמיד לרשות הציבור, למכור ו/או לעשות שימוש אחר כלשהו באתר ו/או בכל חלק או מרכיב בו ו/או בתכנים, אלא בהסכמת החברה מראש ובכתב.

 

 1. השימוש באתר:

השימוש באתר והצפייה בתכנים המתפרסמים בו מותרים למטרות שאינן מסחריות, ואינם כרוכים ברישום מוקדם. אין להשתמש באתר –

 • באופן המהווה או העלול להוות עבירה פלילית או עוולה אזרחית בהתאם להוראות כל דין, או הפוגע בזכויותיו של צד שלישי כלשהו;
 • באופן הפוגע או העלול לפגוע בחברה, במשתמשים אחרים של האתר, או בגופים הקשורים לחברה;
 • כדי לנסות לפגוע באבטחת המידע באתר, לנסות לזהות חולשות באבטחת המידע של האתר, או לנסות לבצע כל צורה של בדיקה, סריקה, איסוף נתונים, אחזור מידע, כריית מידע, ניווט רובוטי או פריצה לאתר;

 

 1. קישורים לאתרים אחרים:

באתר זה קיימים קישורים לאתרים מחוץ לאתר החברה. קישורים אלה ניתנים מטעמי נוחות. האתרים המקושרים אינם תחת שליטה של החברה והיא אינה אחראית לתכנים של כל אתר מקושר או כל קישור הכלול באתר מקושר, או לכל שינויים או עדכונים לאתרים כאלה, והיא אינה אחראית לכל נזק שעשוי להיגרם עקב הפניה לאתרים אלה ו/או עקב הסתמכות על תוכניהם. כל מידע או פעילות שתעשה באתרים אלו הינם באחריות אותם אתרים ובאחריות המשתמש/ת עצמו/ה ויש לקרוא באתרים אלה את התקנון ומדיניות הפרטיות שלהם, לפני הגלישה והשימוש בהם.

​​

 1. תכני האתר והגבלת אחריות:
 • המידע והתכנים באתר מועברים AS-IS (כפי שהם). התכנים הינם אינפורמטיביים בלבד, ולא נועדו לשמש ייעוץ מקצועי, משפטי או אחר. למרות שהחברה עושה מאמצים לספק תוכן מדויק ואמין, היא לא תישא באחריות לכל נזק שעלול להתרחש כתוצאה מהסתמכות המשתמש על התכנים המתפרסמים באתר.
 • החברה תהא רשאית לשנות על פי שיקול דעתה הבלעדי, את עיצובו של האתר ו/או תכניו, חלקם או כולם,  ו/או כל היבט אחר באתר. המשתמש/ת מוותר/ת בזאת על כל טענה ו/או דרישה בהקשר זה.
 • בעצם השימוש באתר ו/או בשירותי החברה המשתמש/ת מסכים/מה לכך כי החברה, מנהליה ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות לכל נזק, הוצאה, הפסד, אבדן, או פגיעה ישירים ו/או עקיפים מכל סוג שהוא, שייגרמו למשתמש כתוצאה משימוש ו/או מהסתמכות על התכנים והשירותים המוצעים באתר ו/או אשר נמסרו למשתמש ע"י החברה, והנך מוותר/ת בזאת על כל טענה או דרישה כאמור כלפי כל הגורמים אשר צויינו לעיל ופוטר אותם מכל אחריות כאמור.
 • למשתמש/ת לא תהיה כל טענה בגין אבדן נתונים ו/או תוכנות שהיו ברשותו ו/או בגין הפרעות במהלך השימוש באתר.

 1. שינויים בתקנון:

החברה רשאית לשנות מעת לעת את התקנון. אם יבוצעו שינויים מהותיים, לרבות, בהוראות שעניינן השימוש במידע שמסרת, תפורסם על-כך הודעה באתר.

 

 1. הדין החל ופרטים ליצירת קשר:
 • בכל שאלה או פנייה לחברה בנושא התקנון ומדיניות הפרטיות הנך רשאי לפנות לחברה בדוא"ל לכתובת:office@kerenadlan.com
 • על אתר זה יחולו לכל דבר ועניין דיני מדינת ישראל בלבד. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע והכרוך בשימוש באתר זה באופן ישיר או עקיף, יהא בבתי משפט המוסמכים במחוז תל אביב.

מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות זו נועדה ללמד אותך על האופן שבו קרן נדל"ן (להלן- "החברה"), משתמשת במידע האישי שלך, שנאסף בעת שימושך באתר האינטרנט שלה שכתובתו kerenadlan.com  ("האתר"). בעצם השימוש באתר הינך מסכים למדיניות פרטיות זו, המהווה חלק בלתי נפרד מהתקנון.

 

 1. מידע שנאסף ישירות ממך:
  • יצירת קשר עם החברה – בעת פנייתך לחברה באמצעות הדוא"ל או באמצעות טפסי הפנייה המקוונים באתר, אנו אוספים את שמך המלא, מספר הטלפון שלך, כתובת הדוא"ל שלך, כתובת מגורייך, ואת תוכן פנייתך. בעצם פנייתך הנך נותן הסכמתך  מראש לחזור אליך, ולכך שתוכן פנייתך ישמר במערכת ניהול פניות של החברה.

 

 • לידעתך, הרישום לקבלת עדכונים,  וכן הפנייה אלינו באמצעות דוא"ל או טפסי המקוון באתר, מהווים, כל אחד מהם כשלעצמו, הסכמתך המפורשת לקבלת הודעות טקסט (SMS) ודוא”ל מהחברה או מי מטעמה, כנדרש בהוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ”ב-1982. החברה תשלח לך מעת לעת, באופן ישיר או באמצעות ספקי השירותים שלה, מידע ותוכן פרסומי אל מספר הטלפון ו/או כתובת הדוא”ל שמסרת לנו במהלך הרישום לקבלת עדכונים, או הפנייה אלינו. הנך רשאי לפנות אל החברה, בכל עת, באמצעות דוא"ל  לכתובת: office@kerenadlan.com  ולדרוש הסרתך מרשימת הדיוור והפסקת השירות.

 

 • פניה דרך רשתות חברתיות – ככל שתפנה אלינו באמצעות עמודי הרשתות החברתיות שלנו יתכן שנאסוף עליך את פרטי המידע הבאים: שם מלא, פרטי קשר כגון מספר טלפון או כתובת דואר אלקטרוני, תוכן הפניה וכל מידע אישי אחר אודותיך שתבחר למסור לנו במסגרת פנייתך.

 

דע/י כי אין לך כל חובה חוקית למסור את פרטייך אלא בהסכמתך, ואולם, אם בחרת למסור את הפרטים, עליהם להיות נכונים, מדויקים ומלאים. מסירת פרטים שגויים עלולה למנוע ממך את האפשרות להשתמש באתר כנדרש, ולמנוע מאיתנו ליצור אתך קשר, ולענות על פנייתך.

 

 1. מידע שנאסף במהלך שימושך באתר:

 

באתר נעשה שימוש בכלים של צדדים שלישיים כדי לאסוף ולנתח מידע סטטיסטי ואנונימי – שאינה מזהה אותך באופן אישי – בנוגע לשימושך באתר. במהלך גלישתך באתר נאספים הפרטים הבאים:

מידע על המחשב שלך, כולל כתובת ה-IP שלך, סוג הדפדפן והגרסה שלו, ומערכת ההפעלה;

מידע על הביקורים והשימוש שלך באתר, כולל מקור ההפניה, אורך הביקור, צפיות בעמודים, ונתיבי המעבר שלך באתר;

מידע שנוצר בזמן השימוש באתר שלנו, כולל מתי, כמה, ובאילו נסיבות אתה משתמש בו;

 1. שימוש בפרטים האישיים שלך

פרטים אישיים שנמסרו לנו דרך האתר שלנו ישמרו באופן מאובטח, ויעשה בהם שימוש למטרות הבאות:

 • ניהול האתר שלנו ולאפשר לכם להשתמש בשירותים הזמינים באתר שלנו;
 • לצורך ניתוח, בקרה ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים. מידע זה לא יזהה אותך באופן אישי;
 • לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות זו ו/או בתקנון של האתר.
 • כדי לשלוח לך מדי פעם, עדכונים, בדואר אלקטרוני או בהודעת טקסט (SMS) מידע בדבר פעילותה של החברה, בקשות לתרומות וכל מידע פרסומי אחר (אתה יכול להודיע לנו בכל עת שכבר אין לך צורך בשליחת העדכונים);
 • כדי ליצור איתך קשר כאשר יש בכך צורך, או בעקבות פנייתך אלינו;

 

 1. העברת מידע לצדדים שלישיים

    אנו לא נעביר את המידע האישי שלך לצדדים שלישיים ללא הסכמתך המפורשת לכך, אלא במקרים הבאים:

 • לצורך עמידה בהוראות חוק על פי חובה או סמכות שבדין, בהתאם להוראות רשות מוסמכת או צו שיפוטי או בהתאם לכל דין.
 • ספקי שירות חיצוניים.  אנו עשויים לשתף מידע אודותיך עם ספקי שירות חיצוניים המסייעים לנו בניהול פעילותנו, כגון: ספקי מערכות טכנולוגיית מידע(IT) , , ספקי שירותי תמיכה ואחסון (לרבות באמצעות מחשוב ענן), ספקי שירותי ניתוח מידע ומשלוח תוכן פרסומי, יועצים שונים ושירותים נוספים במיקור חוץ. ספקים אלה מקבלים גישה למידע אך ורק למטרות ביצוע השירותים שלהם עבורנו.

 1. לידיעתך:

הנך זכאי לעיין במידע שנאסף ומוחזק על ידי החברה בהתאם למדיניות פרטיות זו על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א -1981 (להלן: "חוק הגנת הפרטיות"). בנוסף, הנך זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יתוקן /או יימחק ממאגר המידע, בכפוף לדין.  לתשומת ליבך, יתכן שזכותך לגישה, מחיקה ו/או לתיקון כאמור לעיל, תהיה מוגבלת. אם לא נוכל לקבל את בקשתך, נודיע לך על כך באופן ובדרך שנקבעו בחוק.

 

 1. "עוגיות" (Cookies):
 • "עוגיה" היא מידע המושתל באופן אוטומטי בדיסק הקשיח של המחשב שלך כאשר אתה גולש באתרי אינטרנט מסוימים. עוגיה זו מסוגלת לזהות באופן ייחודי את הדפדפן שלך בפני השרת.  
 • החברה  משתמשת בקבצי עוגיות ("עוגיות") לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר, לרבות לצורך איסוף נתונים סטטיסטיים הנוגעים לשימוש באתר, אימות פרטים, לצורך התאמת האתר. להעדפות האישיות של המשתמשים, לצורכי אבטחת מידע, וכדי למנוע את הצורך בהזנת פרטי המשתמש באתר באזורים ייעודיים לכך.
 • אם אינך מעוניין לקבל קבצי Cookies, אתה יכול להימנע מכך על ידי שינוי הגדרות הדפדפן שלך. לשם כך, נדרש להשתמש בקובץ העזרה של הדפדפן. יתרה מכך, כל הנך רשאי למחוק את העוגיות מהמחשב בכל עת. יובהר כי ביטול האפשרות לקבל קבצי Cookies עשוי להשפיע על הגלישה והשימוש בחוויית האתר.

 

 1. אבטחת מידע :

החברה עושה כל שביכולתה כדי לשמור על סודיות הנתונים שנמסרו על ידך. על מנת למנוע גישה לנתונים אישיים, החברה פועלת בהתאם לנהליה כדי להגן ולאבטח את המידע הנאגר על ידיה. עם זאת, בעוד שאמצעי אבטחת המידע באתר מצמצמים את הסיכונים לחדירה או שימוש בלתי-מורשה במידע, הרי שאין בהם בטחון מוחלט. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישיר או עקיף, שייגרם למשתמש אם מידע זה אבד ו/או נעשה בו שימוש בלתי מורשה ע"י צד ג'. אם אינך מסכים, אל תשתמש באתר.

 

 1. שינויים במדיניות פרטיות:

החברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו שינויים מהותיים, לרבות, בהוראות שעניינן השימוש במידע שמסרת, תפורסם על-כך הודעה באתר.

 

 1. פרטים ליצירת קשר:

בכל שאלה או פנייה לחברה בנושא התקנון ומדיניות הפרטיות ומאגר מידע הנך רשאי לפנות לחברה באמצעות דוא"ל לכתובת:   office@kerenadlan.com

דילוג לתוכן